Úřední deska

23.05.2017 16:47
V přílohách najdete dokumenty k závěrečnému účtu svazku za rok 2016. DSOT_Fin_2016 .PDF (986,6 kB) DSOT_prezkum_hospodareni_2016.PDF (348,6 kB) DSOT_priloha_2016.PDF (728,1 kB) DSOT_Rozvaha_2016.PDF (445,2 kB) DSOT_zav_ucet_za_2016.PDF (640,5 kB) DSOT_vykaz_zizku_ztrat_2016.PDF (276,2 kB)  
19.05.2017 08:45
V přílohách naleznete zápis a usnesení ze zasedání v Rybništi. V přílohách pak rozpočtovou změnu, čerpání rozpočtu, pozvánku na Hry legrace a smíchu a základní info o Destinaci Lužcké hory. DSOT_pril1_cerpani_1-3-2017.pdf (24110) DSOT_pril2_rozp_opatreni_1-2017.PDF...
29.03.2017 09:20
V příloze naleznete zápis, usnesení ze zasedání svazku v Dolním Podluží. Dále pak výši členských příspěvků pro rok 2017. DSOT_10-03-17_priloha_1_prispevky.pdf (52351) DSOT_DP_usneseni_10-03-17.pdf (32502) DSOT_DP_zapis_10-03-17.pdf (54229)  
15.03.2017 07:40
Byla schválena na zasedání svazku 10.3.2017 v Dolním Podluží a k nahlédnutí je v příloze. DSOT_Rozpoctova_zmena_3-2016.PDF (105758)
20.12.2016 11:53
V přílohách najdete zápis a usnesení ze zasedání v Rybništi, které se konalo v pátek 9.12.2016. Přílohou je schválená výše členských příspěvků na rok 2017 v porovnání s výší členských příspěvků na r. 2016. Rozpočet je vyvěšen samostatně. DSOT_09-12-16_priloha_2_prispevky.pdf...
13.12.2016 09:51
V příloze : DSOT_rozpocet_2017.pdf (88833)
28.11.2016 08:08
V přílohách najdete zápis a usnesení ze zasedání, konaného dne 11.11.2016 ve Varnsdorfu. Přílohou je rozpočtová změna č. 2, čerpání rozpočtu za 1-9/2016 a zajímavá prezentace Ministerstva práce a sociálních věcí. Návrh rozpočtu na r. 2017 je v samostatném článku níže.DSOT_cerp_1-9-2016.pdf...
12.07.2016 07:37
Nejdůležitějšími body byly finanční záležitosti svazku, konkrétně rozpočtová změna č.1/2016, schválení závěrečného účtu a účetní závěrky. Podklady byly zveřejněny 24.5.2016. DSOT_usneseni_24-06-2016.doc (42496) DSOT_zapis_24-06-2016.docx (33834)  
24.05.2016 15:52
V přílohách najdete dokumenty k závěrečnému účtu svazku za rok 2015.DSOT_Fin.pdf (4141798) DSOT_komentar_zav_uctu_2015.pdf (839069) DSOT_priloha.pdf (4265130) DSOT_Rozvaha.pdf (1818124) DSOT_vykaz_zisku_a_ztrat.pdf (1027676) DSOT_zav_zprava_2015.pdf (2300161)  
13.05.2016 09:42
Důležitým bodem bylo přijetí dotace na letošní Tolštejnské slavnosti od Ústeckého kraje, příprava sportovních her škol, debata o opravě komunikace kolem Velkého rybníka a o častých poruchách rozhlasů. DSOT_usneseni_29-04-2016.docx (12106) DSOT_zapis_29-04-2016.docx (20498) DSOT_cerp_1-3-2016.xls...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>