Zpracování místní energetické koncepce pro DSO Tolštejn

26.10.2023 13:57

DSOT chce mít prostřednictvím zpracování místní energetické koncepce nástroj a návod, jak optimalizovat dodávku energie vůči energii spotřebovávané. Energetická koncepce bude definovat seznam opatření, prostřednictvím kterých by se na území svazku mohla zvýšit energetická efektivita nebo využívání obnovitelných zdrojů energie.

Projekt je podpořen Ministerstvem průmyslu a obchodu z výzvy EFEKT III: 3/2023.