Zápis a usnesení ze zasedání v Jiřetíně pod Jedlovou

22.12.2015 13:11

Mimo odsouhlasení rozpočtu byla přijata rozpočtová změna, schválila se darovací smlouva a dále se diskutovaly běžné věci v naších obcích.DSOT_Rozp_zmena_1-2015.pdf (34255)
DSOT_usneseni_17-12-2015.docx (12542)
DSOT_zapis_17-12-2015.docx (25415)