V DSO Tolštejn zavádí energetický management

24.01.2023 10:28

Realizujeme projekt “Zavádění systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu podpořeného z MPO - EFEKT II (výzva č. EFEKT 1/2022).”

​Energetický management je, řečeno jednoduše, funkční systém hospodaření s energiemi. V případě malých obcí to znamená především dobrou znalost spotřeby všech svých odběrných míst, dobře definovanou hierarchii odpovědností (za měření a vyhodnocování dat) a také nastavení akčního plánu úspor.

Nejlepší environmentální i ekonomickou úsporou v energetice je ta, kdy se energie vůbec nespotřebovává. A to je velmi důležitou součástí energetického managementu: abychom spotřebovávali čím dál méně energie – aniž bychom výrazně snížili dosavadní komfort – musíme vycházet z reálných dat a „tvrdých“ statistik (v protikladu k emocím). 

Každá energetická koncepce obce musí energetickým managementem začít. Proto jsme i my energetický management zavedli a nyní probíhají práce na jeho co nejlepším zdokonalení.

Projekt je podpořen Ministerstvem průmyslu a obchodu z výzvy EFEKT II: 1/2022.