Energetický jízdní řád svazku obcí Tolštejn

16.08.2023 16:22

Obce DSO Tolštejn, jmenovitě Dolní Podluží, Doubice, Horní Podluží, Chřibská, Jiřetín pod Jedlovou, Rybniště, se připojili k evropské iniciativě Pakt starostů a primátorů se závazkem vytvoření energetického plánu. Obce v roce 2023 začaly na energetickém plánu pracovat. Cílem je připravit úsporná opatření umožňující dosáhnout 30% úsporu v roce 2030 oproti roku 2011.

Oficiální název dokumentu je Akční plán udržitelné energetiky a klimatu, má zkratku SECAP a lze ho zjednodušeně nazývat energetickým jízdním řádem či energetickým plánem. Jedná se o dokument popisující veškeré spotřeby na území obcí, tedy výrobu tepla, spotřebu elektřiny, spotřeby plynu a uhlí a také spotřebu jiných paliv. Hlavním smyslem energetického plánu je nastavení 30% úspor pro cílový rok 2030. Pro dosažení takové úspory je potřeba mnoha rozličných úsporných opatření. Energetický plán proto obsahuje připravený zásobník úsporných opatření, které lze porovnat mezi sebou s ohledem na náklady a očekávané přínosy. Mezi jednotlivá opatření patří např. zateplení budov, výměna oken, modernizace zdroje tepla a osvětlení, výstavba fotovoltaických elektráren či jiná komplexní rekonstrukce budov v majetku obcí. Úsporná opatření nejen snižují energetickou náročnost, a tedy náklady obcí, ale také umožňují zvýšit nezávislost dodávek energie a samozřejmě podporují celospolečenskou snahu o snížení změn klimatu.

Klíčovou součástí energetického plánu je pravidelné sledování spotřeb. Tzv. energetický management mají obce DSO Tolštejn již zaveden a umožňuje průběžnou kontrolu spotřeb i odhalení mimořádných událostí.

Příprava energetického plánu (SECAPu) probíhá v rámci evropského projektu OwnYourSECAP. V České republice jsou partnery také města Tábor, Přeštice či Žďár nad Sázavou. Hlavním cílem projektu je vytváření obecních energetických plánů a podpora s naplňováním úsporných opatření. Účast na projektu je pro DSO Tolštejn zdarma. Více o projektu na www.ownyoursecap.eu .

Autor textu: Michal Staša, SEVEn Energy

Další odkazy:

Projektové stránky OwnYourSECAP:  https://www.ownyoursecap.eu 

Stránky českého partnera projektu, společnost SEVEn: https://www.svn.cz

Pakt starostů a primátorů na webu Ministerstva životního prostředí: https://www.mzp.cz/cz/pakt_starostu_a_primatoru