Aktuality

02.01.2017 07:45
Zastupitelé Města Varnsdorf na svém zasedání 24. listopadu 2016 neschválili členství a výši příspěvku pro rok 2017 v našem svazku a dopisem ze dne 15.12.2016 bylo toto potvrzeno. Od roku 2017 tedy zůstává svazek ve složení zbylých obcí ORP Varnsdorf a Doubice.
02.12.2016 12:41
S ohledem na neschválení členského příspěvku ZM Varnsdorf do našeho svazku na příští rok se sejdeme na zasedání v Rybništi v pátek 9.12.2016 od 9,30 hod. Hlavním bodem jednání je rozpočet na rok 2017 a řešení dalšího směřování svazku. Program v příloze. DSOT_pozvanka_9-12-2016.pdf (32592)
04.11.2016 11:15
Podzimní zasedání našeho svazku bude opět ve Varnsdorfu, a to v pátek 11.11. od 8,30 hod. Poté nám v cca. 10,30 hod. bude představen Program zaměstnanosti z dílny MPSV. DSOT_pozvanka_11-11-2016.docx (22324)
30.06.2016 08:18
Přijměte pozvání na letošní patnáctý ročník Tolštejnských slavností, které se konají v sobotu 13. srpna 2016. Slavnosti se již tradičně budou odehrávat v Jiřetíně pod Jedlovou a jejich hlavní část je již podruhé přemístěna na nedávno zrekonstruované náměstí. Zakončení slavností bude večer na hradu...
17.06.2016 07:45
Hlavními body jednání jsou finanční záležitosti. Blíže v pozvánce. DSOT_pozvanka_24-06-2016.docx (22050)
21.04.2016 07:41
Na jednání je připraveno čerpání rozpočtu, informace o přidělené dotace na Tolštejnské slavnosti 2016, diskuze o poruchovosti rozhlasů, provozu mateřských škol o prázdninách a další. Více v pozvánce. DSOT_pozvanka_29-04-2016.docx (22068)
12.02.2016 10:46
Mimo finančních záležitostí bychom měli volit místopředsedu, zhlédnout prezentaci o plánované naučné stezce a také se třeba zabývat našimi webovkami. Více v pozvánce. DSOT_pozvanka_19-02-2016.docx (22000)
18.01.2016 10:44
Jediným bodem programu je finanční spoluúčast v projektu "Pořízení techniky pro údržbu letního sportovního areálu v Dolním Podluží".
14.12.2015 08:15
Hlavním bodem programu bude návrh rozpočtu na rok 2016, rozpočtová změna č. 1 a darovací smlouva. Více v pozvánce. Pozvánka SoT 17-12-2015.docx (20526)
20.09.2015 11:47
Mimo běžné body bude projednáno otázka odpadového hospodářství v regionu, problematika Lužické nemocnice s poliklinikou, a.s., Meziobecní spolupráce, infocesta na Vysočinu v rámci dotace DSOT, schvalování stanov DSOT v  členských obcích a výpůjčka pódia na benefiční festival HELP FEST 2016.
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>